Ginger Sam Gladiator SandalGold Edelman Sam Edelman kPZiXOuT
Schoenen Baby's In Sandalen Merk nl Maat 19Kleding Vergelijk UVqSzMp

Dierickx M. De lijst der veroordeelden door de Raad van Beroerten. In: Revue belge de philologie et d'histoire, tome 40, fasc. 2, 1962. pp. 415-422.

Deutschland Herbst Sandalen Winter Vita Damen Dolce Nova 2017 54j3LAR

DOI : https://doi.org/10.3406/rbph.1962.2416

www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1962_num_40_2_2416

Schoenen Baby's In Sandalen Merk nl Maat 19Kleding Vergelijk UVqSzMp
Dollhouse Gold Flat Strappy Sandals Rose Studded Gladiator 34ARq5cjL
Neu De Wie Schwarz Herren 35Picclick Eur Ecco Sandalen 43 19 ZiOPkXu
SandalenKleding nl Rotterdam SandalenKleding Rotterdam Jongens Jongens SandalenKleding Birkenstock Birkenstock Jongens nl Rotterdam Birkenstock 3jAqRLc45

BIBLIOGRAFIE

DE LIJST DER VEROORDEELDEN DOOR DE RAAD VAN BEROERTEN

Heren nl SandalenOnlybrands nl Heren Teva SandalenOnlybrands Heren Teva Teva j5A4R3L

Het aantal slachtoffers van de repressie onder de hertog van Alva hebben de enen zeer hoog geschat, anderen zeer laag. Sedert een vijftiental jaren heeft Dr. Verheyden zich gewijd aan de studie van de protestantse « martelaren » in de Nederlanden. Nog onlangs werd in dit tijdschrift door Jean Meyhoffer een werk van hem besproken : Le martyrologe protestant des Pays-Bas du Sud au XVIe siècle, een soort synthese van zijn vroegere publicaties (x). Hij was dus wel de aangewezen historicus om een exhaustieve lijst aan te leggen van alle personen die door de Raad van Beroerten werden veroordeeld (2). Dit werk werd vergemakkelijkt doordat A. Jamees in 1958 de Inventaris van het archief van de Raad van Beroerten heeft uitgegeven, ofschoon op niet geheel bevredigende wijze (s).

Gzr3aicg Zwart Dames Zwarte Gabor Sandalen 783 gYyvf76b

Aanvankelijk waren wij van zins met de bespreking van dit belangrijk werk te wachten, omdat de auteur in 1959 de imminente uitgave van Le bilan du Conseil des Troubles aankondigde (4). Uit ingewonnen inlichtingen blijkt echter dat het nog een hele tijd kan aanlopen vóór deze studie verschijnt.

Wie dit volumineuze werk ter hand neemt, kan niet anders dan een grote eerbied hebben voor het benedictijns geduld van de auteur. Na een korte Introduction van slechts vier bladzijden en een lijst van de Abréviations geeft hij eerst een lijst van Le personnel subordonné au Conseil des Troubles (blz. 3-13), die 205 namen bevat en, behalve de naam

(1) RBPH, t. XXXIX, 1961, blz. 897-900.

Arizona Eva Black SandalsAsos Birkenstock Flat deBCox

(2) A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles. Liste des condamnés (1567-1573). Bruxelles, Palais des Académies, 1961, in-4°, xn-597 blz. (Académie royale de Belgique. Commission royale d'histoire).

(3) Zie de kritiek door Dr. A.L.E. Verheyden in RBPH, t. XXXVIII, 1960, blz. 662-663.

(4) A.L.E. Verheyden, Geschiedenis der Doopsgezinden in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeux, Brussel, 1959, blz. 112, n. 1 (Verh. Kon. Vl. Acad. voor Wet. Lett, en schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, n° 36).

Schoenen Baby's In Sandalen Merk nl Maat 19Kleding Vergelijk UVqSzMp
Schoenen Baby's In Sandalen Merk nl Maat 19Kleding Vergelijk UVqSzMp